Sistemi za gašenje požara inertnim gasom

Inertni gasovi su siguran i prirodan način za gašenje požara. Inertni gasovi gase požar smanjujući nivo kiseonika tako da ne može održati nivo sagorevanja, ali sa dovoljnom koncentracijom kiseonika, koja je bezbedna za ljude u kratkom vremenskom periodu.

Sistemi za gašenje požara inertnim gasom - u slikama

Gašenje požara inertnim gasovima je idealno rešenje za širok spektar primene u industriji i drugim aplikacijama kao:

- Izložbeni prostori,

- Muzeji,

- Arhive,

- Računarski/operativni centri,

- Kontrolni centri,

- Finansijski centri i banke,

- Elektronika i obrada podataka,

- Osiguranje,

- Vojne instalacije,

- Farmacija i medicinska oprema,

- Telekom centri,

- Sobe za snimanje i memorisanje.