A – 101

Sistemi za gašenje požara u vozilima

Sistem za gašenje je idealan za korišćenje na pokretnoj opremi koja se koristi na površini, ispod zemlje, u šumama, deponijama, na konstrukcijama i drugim industrijama.
Sistem raspršuje dokazani ANSUL FORAY višenamenski suvi hemijski agenas, koji ubrzo gasi Klasu A, Klasu B i Klasu C požara. Sa rezervoarima kapaciteta od 4.5kg do 113.4kg, A-101 sistem sa fiksnim mlaznicama može se dizajnirati da preplavi čitavu zapreminu sa suvim hemijskim agensom ili da se usmeri prema specifičnim regijama povišenog rizika.

Sistemi za gašenje požara u vozilima A – 101 - u slikama

Dodatne mogućnosti sistema uključuju čvrstu konstrukciju, ručnu ili automatsku detekciju i aktivaciju, opciju za ekstremne temperature, raznovrsnost rezervoara za agens i niskoprofilni rezervoar za podzemna iskopavanja i uslove smanjenog prostora.