Sistemi za detekciju toplote

Sa linearnim detektorima toplote, Securiton nudi sisteme koji brzo lokalizuju izvor požara, čak i kada se koriste u ekstremnim i agresivnim uslovima. Sistemi za otkrivanje toplote mogu se koristiti bez ograničenja na mestima na kojima konvencionalni detektori požara dostižu svoje fizičke granice.