Sistemi za detekciju dima

Naši sistemi za otkrivanje dima spadaju u najpreciznije i najpouzdanije sisteme ranog upozoravanja na požare. Bilo da su usisni detektori dima ili linearni detektori dima, sistemi za otkrivanje dima impresioniraju zahvaljujući svojim performansama, pouzdanosti i trajnosti. Zahvaljujući svojoj tehnologiji otkrivanja, mogu odmah otkriti požare koji su u započetoj fazi.